Me løyser små og store utfordringar

Sognatre har gjennom mange år opparbeida solid erfaring frå prosjektsamarbeid med arkitektar og designarar. Me kan arbeida ut i frå detaljerte teikningar - men me tek og utfordringar på basis av ein idè.Prosjekt:
TurtagrøHotell

Arkitekt:
Jarmund/Vignes


Prosjekt:
Borgund besøkssenter

Arkitekt:
Askim/Lantto

Prosjekt:
Vitensenteret

Arkitekt:
Askim/Lantto

Prosjekt:
Litteraturhuset

Arkitekt:
Askim/Lantto

Prosjekt:
Prestebustad Luster

Design:
Hildur Kuld/Arnfinn Høgi


Prosjekt:
Prestebustad Lærdal

Arkitekt:
Arkitektkontoret 4B


Prosjekt:
Ulvahaugen

Arkitekt:
Erling Haugen as

Prosjekt:
Diverse møblar

Design:
Arnfinn Høgi